SÚŤAŽ

SÚŤAŽ O PROFESIONÁLNE FOTENIE SO STYLINGOM A VIZÁŽOU

Na našej facebookovej stránke Modelingove kurzy sa môžete zapojiť do súťaže o profesionálne fotenie so stylingom a vizážou. Prosím prečítajte si štatút súťaže predtým, než sa rozhodnete zapojiť do súťaže.

Veľa šťastia.

 

ŠTATÚT SÚŤAŽE:

 1. Súťaž je organizovaná usporiadateľom, ktorým je Modelingove kurzy.
 2. Súťaž trvá od 06.10.2017 do 20.10.2017 do 20:00 hod.
 3. Súťaže sa môže zúčastniť osoba žijúca na Slovensku s užívateľským profilom na sociálnej sieti Facebook.
 4. Podmienkou pre zapojenie sa do súťaže je pridanie sa medzi fanúšikov stránky Modelingove kurzy a Fotograf Ivan Kopčáni – reportážna a svadobná fotografia na Facebooku, zdieľanie príspevku a komentovanie súťažného postu podľa uvedených pokynov v danom poste.
 5. Výhrou v súťaži je fotenie s profesionálnym fotografom Ivanom Kopčánim s vizážou a stylingom úplne zadarmo, z ktorého dostanete 5 upravených fotografií.
 6. Podmienkou na získanie výhry je splnenie podmienok súťaže.
 7. Výherca súťaže bude losovaný zo všetkých zapojených súťažiacich, ktorý splnili podmienky súťaže.
 8. Výherca bude oznámený koncom októbra, najneskôr však do 30.10.2017
 9. Výhra bude uskutočnená do konca roka, na termíne sa dohodne organizátor súťaže s výhercom.
 10. Výherca stráca nárok na výhru, ak sa po vyhlásení výsledkov súťaže neskontaktuje s organizátorom súťaže do 1 týždňa od vyhlásenia výsledkov súťaže. V takomto prípade bude vylosovaný druhý výherca v poradí.
 11. Účastníci súťaže sa v prípade výhry zaväzujú poskytnúť organizátorovi súťaže svoje kontaktné údaje, ktoré budú slúžiť iba na skontaktovanie sa s výhercom.
 12. Účastníci súťaže sú povinný poskytnúť organizátorovi súťaže v prípade výhry prehlásenie súťažiaceho o tom, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.
 13. Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.